Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2013, 20

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Vastu võetud 25.04.2013 nr 66

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 17 lõike 1 ja § 19 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 30 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Keskkonnaminister võib määrusega ajutiselt muuta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud püügikeelu aega, kui see on vajalik tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügi komisjoni soovitustest.”.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json