Teksti suurus:

Siseministri 4. detsembri 2015. aasta määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2019, 1

Siseministri 4. detsembri 2015. aasta määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.04.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 110 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 4. detsembri 2015. aasta määruses nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Elektrooniliselt esitatav taotlus allkirjastatakse digitaalselt või esitatakse üheselt isikusamasuse kontrollimist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.“;

2) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „allkirjastamisega“ sõnadega „või elektroonilise kanali kaudu esitamisega“;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotluse elektroonilisel esitamisel lisatakse käesolevas määruses sätestatud dokumendid taotlusele elektrooniliselt.“.

§ 2. Määrus jõustub 30. aprillil 2019. aastal.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json