Teksti suurus:

Siseministri 1. detsembri 2015. aasta määruse nr 62 „Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2019, 2

Siseministri 1. detsembri 2015. aasta määruse nr 62 „Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded“ muutmine

Vastu võetud 22.04.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel.

Siseministri 1. detsembri 2015. aasta määruses nr 62 „Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Foto peab olema digitaalne, värviline ja vähemalt 1300 pikslit lai ja 1600 pikslit kõrge. Fail peab olema .jpg- või .jpeg-vormingus ning miinimumsuurusega 1 MB ja maksimumsuurusega 5 MB.“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Põhjendatud juhtudel võib Politsei- ja Piirivalveamet erandina käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust vastu võtta foto, mis on esitatud kõrge kvaliteediga paberil. Foto digitaliseerimise tulemus peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuetele.“;

3) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „peakatteta“ tekstiosaga „,peakaunistuseta“;

5) paragrahvi 7 punktis 1 asendatakse sõna „võrkkest“ sõnaga „vikerkest“;

6) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Foto soovitatav taustavärvus on helehall, helesinine, beež või helepruun.“.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json