Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 9. veebruari 2016. a määruse nr 14 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2022, 2

Majandus- ja taristuministri 9. veebruari 2016. a määruse nr 14 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 18.04.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 7 lõike 8 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 9. veebruari 2016. a määruses nr 14 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kauba ja teenuse hinna avaldamise ja kauba hinna alandamisest teavitamise nõuded”;

2) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Kauba hinna alandamisest teavitamine

(1) Tarbijakaitseseaduse § 7 lõikes 61 nimetatud varasem hind on vähemalt 30 päeva jooksul enne hinna alandamist kaubale kohaldatud madalaim hind.

(2) Vähem kui 30 päeva pakkumisel olnud kauba hinna alandamisel on varasemaks hinnaks vähemalt seitsme päeva jooksul enne hinna alandamist kaubale kohaldatud madalaim hind.

(3) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata kauba puhul, mis oma olemuse või töötlemistaseme tõttu vananevad või riknevad kiiresti ning muutuvad müügikõlbmatuks eeldatavalt enne 30 päeva möödumist arvates kauba pakkumisele panemisest. Kiiresti rikneva või vananeva kauba hinna alandamise teates näidatakse varasema hinnana kauba esialgne alandamata müügihind.

(4) Kui kauba hinda alandatakse järk-järgult, on iga alandamise korral varasemaks hinnaks lõigetes 1 või 2 nimetatud varasem hind, mis kehtis enne esimest hinna alandamist.

(5) Kauba hinna alandamisele eelnenud ajavahemiku jooksul kohaldatud varasemaks hinnaks ei peeta kliendipakkumise hinda, kauba omaduste halvenemisest tingitud alandatud hinda ega mitme sama kauba koguselise soodustusega seotud hinda.”;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast sõnu „(ELT L 80, 18.03.1998, lk 32–35)” sõnadega „, muudetud direktiiviga (EL) 2019/2161 (ELT L 328, 18.12.2019, lk 7–28)”.

§ 2.  Määrus jõustub 2022. aasta 28. mail.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json