Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2024, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.04.2024 otsus nr 394

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus

Vastu võetud 16.04.2024

Isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 111 tehakse järgmised muudatused:

1) lõigetes 11 ja 12 asendatakse sõnad „taotleja isikut” sõnadega „taotleja isikusamasust”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotleja isikusamasust võib konsulaarametnik kontrollida videosilla vahendusel.”.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json