Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruse nr 46 „Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2015, 1

Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruse nr 46 „Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid” muutmine

Vastu võetud 22.05.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 15 lõike 14 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruse nr 46 „Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid” lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Keskkonnamõju hindamise litsentsi taotluse vorm

Lisa 2 Keskkonnamõju hindamise litsentsi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json