Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2017, 11

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.05.2017 nr 25

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 14, lõike 2 ja ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määruses nr 30 „Pürotehnilisele tootele, selle pakendile, pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ja märgistusele ning pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamisele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 14, lõike 2 ja lõhkematerjaliseaduse § 50 lõike 2 ja § 501 lõike 3 alusel.”;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Turujärelevalveasutus

Käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teeb turujärelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.”.

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määruse nr 63 „Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja lõhkematerjaliseaduse § 25 lõike 3 alusel.”.

§ 3.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. augusti 2012. a määruse nr 57 „Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja lõhkematerjaliseaduse § 13 lõike 7, § 36 lõike 4, § 53 lõike 5 ja § 56 lõike 3 alusel.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json