Teksti suurus:

Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruse nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta” lisa muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2020, 3

Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruse nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta” lisa muutmine

Vastu võetud 21.05.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 21 lõike 2 ja § 29 lõike 4 punkti 5 alusel.

Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruse nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta” lisa 2 „Kääritusjäägi ohutus- ja kvaliteedinäitajad” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 2 Kääritusjäägi ohutus- ja kvaliteedinäitajad

/otsingu_soovitused.json