Teksti suurus:

Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks veeseaduse § 144 lõike 1 tähenduses

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2020, 8

Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks veeseaduse § 144 lõike 1 tähenduses

Vastu võetud 21.05.2020 nr 25

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 145 lõike 8 alusel.

Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks veeseaduse § 144 lõike 1 tähenduses, on järgmised:

Kõrgemad taimed

Vetikad

Selgrootud loomad

Selgroogsed loomad

1) Najas marina

1) Chara spp

1) Bathyporeia pilosa

kõik merekeskkonnas esinevad I, II ja III kaitsekategooriasse kuuluvad liigid

2) Potamogeton perfoliatus

2) Coccotylus truncatus

2) Crangon crangon

 

3) Ranunculus baudotii

3) Fucus vesiculosus

3) Limecola balthica

 

4) Ruppia maritima

4) Furcellaria lumbricalis

4) Monoporeia affinis

 

5) Stuckenia pectinata

 

5) Mya arenaria

 

6) Zannicellia palustris

 

6) Mysis mixta

 

7) Zostera marina

 

7) Mysis relicta

 

 

 

8) Mytilus trossulus

 

 

 

9) Pontoporeia femorata

 

 

 

10) Saduria entomon

 

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json