Teksti suurus:

Rahandusministri 22. septembri 2020. a määruse nr 34 „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2022, 2

Rahandusministri 22. septembri 2020. a määruse nr 34 „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks” muutmine

Vastu võetud 24.05.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 91 lõike 5 alusel.

Rahandusministri 22. septembri 2020. a määruses nr 34 „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks” tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punktis 19 asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”;

2) lõike 1 punktist 19 jäetakse välja tekstiosa „, Veterinaar- ja Toiduameti”;

3) lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json