Teksti suurus:

Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks

Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2022, 4

Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks

Vastu võetud 22.09.2020 nr 34
RT I, 24.09.2020, 4
jõustumine 27.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2022RT I, 26.05.2022, 229.05.2022

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 91 lõike 5 alusel.

  Riikliku taustaga isikud

  (1) Riikliku taustaga isikuteks loetakse järgmiste ametikohtade täitjaid Eesti Vabariigis:
  1) Vabariigi President;
  2) peaminister;
  3) minister;
  4) Riigikogu liige;
  5) erakonna juhatuse liige;
  6) riigisekretär;
  7) ministeeriumi kantsler;
  8) riigikontrolör;
  9) õiguskantsler;
  10) riigikohtunik;
  11) riigi peaprokurör;
  12) Eesti Panga Nõukogu esimees ja liikmed, president ja asepresidendid;
  13) erakorraline ja täievoliline suursaadik, saadik või asjur;
  14) Kaitseväe juhataja;
  15) Kaitseliidu ülem;
  16) riigi valitseva mõju all oleva äriühingu nõukogu või juhatuse liige;
  17) sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla, sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus, Sihtasutuse KredEx ja Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu ja juhatuse liige;
  18) Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu või Kohtla-Järve linnapea ja Saaremaa vallavanem;
  19) Haridus- ja Noorteameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitseressursside Ameti, Keeleameti, Keskkonnaameti, Konkurentsiameti, Lennuameti, Maa-ameti, Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti, Muinsuskaitseameti, Patendiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Põllumajandus- ja Toiduameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Päästeameti, Ravimiameti, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sotsiaalkindlustusameti, Statistikaameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Terviseameti, Veeteede Ameti või Välisluureameti peadirektor;
[RT I, 26.05.2022, 2 - jõust. 29.05.2022]
  20) Andmekaitse Inspektsiooni, Keskkonnainspektsiooni või Tööinspektsiooni peadirektor;
  21) Riigi Tugiteenuste Keskuse või Häirekeskuse peadirektor ja Rahvusarhiivi riigiarhivaar;
  22) Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse liige.

  (2) Riikliku taustaga isikuteks loetakse ka järgmiste Eestis paiknevate akrediteeritud rahvusvaheliste organisatsioonide juhid:
  1) Balti Kaitsekolledž;
  2) NATO Küberkaitsekoostöö Keskus;
  3) [kehtetu - RT I, 26.05.2022, 2 - jõust. 29.05.2022]
  4) NATO staabielement.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json