Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2012, 7

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 19.06.2012 nr 21

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” (RT I, 29.03.2012, 18) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

Määrus jõustub 1. juulil 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Liis Sild
Finantsjuht kantsleri ülesannetes

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json