Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2012, 8

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 19.06.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” (RT I, 29.03.2012, 17) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

Määrus jõustub 1. juulil 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Liis Sild
Finantsjuht kantsleri ülesannetes

Lisa 

/otsingu_soovitused.json