Teksti suurus:

Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2013, 1

Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 18.06.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 28 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Jürgen Ligi
Minister

Agris Peedu
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Ühendusesisese käibe aruanne

Lisa 2 Ühendusesisese käibe muutmise aruanne

/otsingu_soovitused.json