Teksti suurus:

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 91 „Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2013, 4

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 91 „Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus” muutmine

Vastu võetud 13.06.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 371 lõike 8 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 2622 alusel.

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 91 „Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus” (RTL 2009, 97, 1449) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vormiriietuse andmise ja kandmise korra ning vormiriietuse standardid kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.”;

2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tavavorm on tumesinist värvi («Pantone Textile» 1999. aasta kataloogi värvus 19-4028 TP INSIGNIA BLUE või samaväärne värvus). Särk on helesinist (värvus 15-4020 TP CERULEAN või samaväärne värvus) või valget värvi.

(2) Piirivalvelaeval teeniva politseiametniku tavavorm on mustjassinist värvi (värvus 19-4023 TP või samaväärne värvus).”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Piirivalvelaeval teeniva politseiametniku vormimüts on väljaulatuvate nurkadeta ning sellel kantakse valget katet.”;

4) paragrahvi 5 lõikes 2 ja § 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 40” läbivalt tekstiosaga „§ 41”;

5) paragrahvi 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Jopel võib olla äravõetav kapuuts ja varrukatel on helkurpaelad.”;

6) paragrahvi 7 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kombinesoonil on taskud, õhuke püstkrae, mille sees võib olla kapuuts, varrukatel ja sääreosal on helkurpaelad.”;

7) paragrahvi 11 lõike 1 ja lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „helesinine või valge,”;

8) paragrahvi 11 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pikeesärk on tumesinist värvi (värvus 19-4028 TP INSIGNIA BLUE või samaväärne värvus), kraega, õlakutega, esikinnisega, klapiga rinnataskutega, lühikeste või pikkade varrukatega. Särgi vasakul varrukal on varrukaembleem, vasaku rinnatasku kohal on sõna POLITSEI ning parema rinnatasku kohal alus nimesildi kinnitamiseks.

(4) T-särk on tumesinist värvi (värvus 19-4028 TP INSIGNIA BLUE või samaväärne värvus), ümmarguse kaeluse ja lühikeste varrukatega. Särgil vasakul rinna piirkonnas ja seljaosal on sõna POLITSEI.”;

9) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Välipüksid on sirge lõikega, taskutega ja sääreosal on helkurpael. Pükste reie- või sääreosal võib olla sõna POLITSEI.”;

10) paragrahvi 13 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pükste sääreosal on helkurpael ja välisküljel võib olla sõna POLITSEI.”;

11) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 17 neljandas lauses asendatakse sõna „pannaldega” sõnadega „võivad olla” ning jäetakse välja sõna „äravõetavad”;

13) paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vihmamantel on avara lõikega, kapuutsiga, hõlmad on suletavad. Mantli alaosal on puusa kohal klapiga kaetud käeavad. Mantli vasakul esihõlmal ja seljaosal on sõna POLITSEI. Varrukate alaosas ja esihõlmadel on helkurpael. Vihmamantel võib olla sinine või roheline või erkkollane.”;

14) paragrahvi 19 esimeses lauses asendatakse sõna „lukuga” sõnaga „suletav”;

15) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kiiver.”;

16) paragrahvi 23 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „(värvus 13-0858 TP Vibrant Yellow)”;

17) paragrahvi 23 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Püksid on lühikesed või pikad.”;

18) paragrahvi 24 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „valget värvi,”;

19) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Saapad on eriotstarbelised.”;

20) paragrahvi 25 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „valget või rohelist värvi, ”;

21) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eririietus on kombinesoon, jakk, tunkepüksid ja püksid. Kombinesooni ja jaki vasakul varrukal on varrukaembleem ning vasakul esihõlmal on sõna POLITSEI või BORDER GUARD.”;

22) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Mootorkelgu juhi saapad on eriotstarbelised.”;

23) paragrahvi 26 lõike 5 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „ja kaheosaline” ja teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „, kaheosaline”;

24) paragrahvi 26 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „poolkõrged, paeltega,”;

25) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kiiver on eriotstarbeline lendurikiiver.”;

26) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nokkmüts on musta või rohelist või sinist värvi, mille vasakule küljele on tikitud vapilõvi.”;

27) paragrahvi 27 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „tumepruuni” sõnadega „või halli”;

28) paragrahvi 27 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „poolkõrged, paeltega,”;

29) paragrahvi 28 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „valget värvi ja”;

30) paragrahvi 28 lõike 2 ja lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „musta” sõnadega „või tumesinist”;

31) paragrahvi 28 lõike 4 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „on punast värvi ning”;

32) paragrahvi 28 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „, poolkõrged, paeltega ja lukuga”;

33) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nokkmüts ja skautmüts on rohelist värvi, mille esiosal on sõna PIIRIVALVE ja vasakule küljele on tikitud vapilõvi.”;

34) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kombinesoon või jope ja püksid on rohelist värvi (värvus 19-0515 TP või samaväärne värvus). Kombinesooni ja jope vasakul varrukal on varrukaembleem, paremal varrukal funktsiooniembleem ning vasakul esihõlmal on sõna BORDER GUARD.”;

35) paragrahvi 44 teises lauses asendatakse number „20” numbriga „22”.

36) paragrahvi 45 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõnad „varrukaembleemi alla” sõnadega „varrukaembleemist kõrgemale”.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json