Teksti suurus:

Jäätmepõletustehastest ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ja nende puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkivas heitvees sisalduvate dioksiinide ja furaanide samaväärsuskordajad

Jäätmepõletustehastest ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ja nende puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkivas heitvees sisalduvate dioksiinide ja furaanide samaväärsuskordajad - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2013, 14

Jäätmepõletustehastest ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ja nende puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkivas heitvees sisalduvate dioksiinide ja furaanide samaväärsuskordajad1

Vastu võetud 20.06.2013 nr 37

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 100 lõike 2 ja § 102 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse dioksiinide ja furaanide samaväärsuskordajad, mille abil arvutatakse dioksiinide ja furaanide üldsisaldus jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ning jäätmepõletustehastest ja koospõletustehastest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemisel tekkivas heitvees.

§ 2.   Dioksiinid ja furaanid

  Dioksiinid ja furaanid on kõik käesoleva määruse lisas loetletud polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

§ 3.   Dioksiinide ja furaanide summaarne sisaldus

  Dioksiinide ja furaanide üldsisalduse leidmiseks korrutatakse enne liitmist dibenso-p-dioksiinide ja dibensofuraanide sisaldus käesoleva määruse lisas esitatud samaväärsuskordajatega.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll – uuesti sõnastatud – ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Dibenso-p-dioksiinide ja dibensofuraanide samaväärsuskordajad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json