Teksti suurus:

Jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikkuse teavitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2014, 2

Jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikkuse teavitamise kord

Vastu võetud 19.06.2014 nr 86

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikkuse teavitamine

  (1) Avalikkust teavitatakse jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikku kohta paigutatud teabetahvli või korrakaitseorgani sõidukisse paigutatud kleebisega (määruse lisa).

  (2) Avalikku kohta paigutatavale teabetahvlile võib lisada jälgimisseadmestikku kasutava korrakaitseorgani vapi kujutise, et anda informatsiooni isikuandmete töötleja kohta.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Kuni 1. jaanuarini 2015. a on lubatud kasutada siseministri 14. detsembri 2009. a määrusega nr 57 „Jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord“ kehtestatud teabetahvlit ja kleebist.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.a.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Avalikku kohta paigutatav teabetahvel ja korrakaitseorgani sõidukisse paigutatav kleebis jälgimisseadmestiku kasutamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json