Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 14

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.06.2015 nr 70

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruses nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekstis asendatakse sõna „kolmanda” sõnaga „neljanda”;

2) määruse lisa 4 „Teenistuskohtade klassifikaator” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Arto Aas
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 4 Teenistuskohtade klassifikaator

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json