Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2013. a määruse nr 4 „Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 15

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2013. a määruse nr 4 „Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.06.2015 nr 71

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 12614 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2013. a määruse nr 4 „Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord” § 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud isikul (edaspidi tutvuja) võimaldatakse isiklikult või koos esindajaga tutvuda jälitustoiminguga kogutud andmetega ja jälitustoimingu käigus tehtud foto, filmi, heli- või videosalvestisega või muu teabetalletusega jälitustoimingu teinud jälitusasutuse või jälitustoimingu tegemist taotlenud uurimisasutuse ametiruumides asutusega kokkulepitud ajal või jälitustoimingu teinud jälitusasutuse või jälitustoimingu tegemist taotlenud uurimisasutuse otsusel kinnipidamisasutuses kinnipidamisasutusega kokkulepitud ajal.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär