Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2020, 19

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.06.2020 nr 35

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruses nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 7 asendatakse tekstiosa „, mis” tekstiosaga „või mis”;

2) paragrahvi 28 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) 2020. aasta taotlusvoorus esitatud taotluste menetlemisel on KredExil õigus jätta § 13 lõike 1 punktis 6 sätestatud toiming teostamata. Taotleja eluruumi elamistingimusi ja olukorda hinnatakse sellisel juhul § 12 lõike 2 punktis 7 nimetatud fotode alusel.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json