Teksti suurus:

Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu - sisukord
  Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 4

  Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu1

  Vastu võetud 20.07.2011 nr 81

  Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 533 lõike 7 alusel.

  § 1.  Laeva saabumisest teate esitamisel tuleb esitada Veeteede Ametile järgmised andmed:
  1) laeva nimi, laeva kutsung, IMO number või MMSI number;
  2) laeva sihtsadam;
  3) sihtsadamasse või lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohta jõudmise eeldatav aeg;
  4) sihtsadamast või lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohast lahkumise eeldatav aeg;
  5) pardal olevate isikute koguarv;
  6) eelmine külastussadam ja sellest lahkumise aeg.

  § 2.  Edastatud andmete muutumise korral peab reeder, kapten või laevaagent viivitamatult tegema vastava muudatuse elektroonilises mereinfosüsteemis.


  1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 05.08.2002, lk 10–27), muudetud direktiividega 2009/17/EÜ (ELT L 131, 28.05.2009, lk 101–113), 2009/18/EÜ (ELT L 131, 28.05.2009, lk 114–127) ja 2011/15/EÜ (ELT L 49, 24.02.2011, lk 33–36).

  Juhan Parts
  Minister

  Marika Priske
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json