Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 7

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Vastu võetud 20.07.2011 nr 31

Määrus kehtestatakse „Ravimiseaduse” § 28 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” (RT I, 18.03.2011, 14) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 39 järgmises sõnastuses:

„39) SA PJV Hooldusravi (Pärnumaa).”.

Hanno Pevkur
Minister

Liis Sild
Finantsjuht kantsleri ülesannetes