Teksti suurus:

Viru Vangla teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 9

Viru Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 26.03.2008 nr 11
RT I 2008, 29, 426
jõustumine 14.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.05.2008RTL 2008, 43, 58901.06.2008
28.01.2009RTL 2009, 14, 14708.02.2009
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009, osaliselt 01.09.2009
30.12.2009RTL 2010, 2, 1916.01.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 23926.03.2010, rakendatakse alates 01.03.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 24001.04.2010
11.10.2010RT I 2010, 76, 58618.10.2010
29.11.2010RT I, 03.12.2010, 206.12.2010, rakendatakse 01.12.2010
30.11.2010RT I, 08.12.2010, 315.01.2011
04.04.2011RT I, 08.04.2011, 225.04.2011
20.07.2011RT I, 26.07.2011, 129.07.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.  Viru Vangla teenistujate koosseis

Ametikoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja noorte vangistuse alal

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal

Vangla peainspektor

    1

 

 

 

 

    4

Taasühiskonnastamise ametnikud

 

 

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    5

 

Vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

Tööhõive peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  11

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  16

 

Valvur

II klassi valvur

  53

 

 

 

 

  86

Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  23

 

 

 

 

  37

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik-sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    4

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  22

 

 

 

 

  34

Kolmas üksus

 

 

 

Vanem kriminaalhooldusametnik – metoodik

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik-sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    4

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaalpedagoog

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    8

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  20

 

 

 

 

  47

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  26

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    9

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  14

 

 

 

 

  29

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    8

 

 

 

 

  11

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

    3

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laohoidja

Vanemametnik

    1

 

Laotööline

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  17

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-arst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  10

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laborant

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  25,25

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Personalispetsialist

Vanemametnik

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    3

 

 

 

 

  17

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist

Vanemametnik

    5

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Laohoidja

Teenindustöötaja

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    3

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    3

 

 

 

 

  32

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Vanem kriminaalhooldusametnik – metoodik

Vanemametnik

    3

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    6

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  25

 

Kriminaalhooldusametnik-sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    4

 

 

 

 

  45

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

421,25

Neist vanglaametnikke

 

 

274

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

 

 

Abitööline

 

119

 

 

 

 

119

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

540,25.

[RT I, 26.07.2011, 1 - jõust. 29.07.2011]

§ 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2008. a.