Teksti suurus:

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 18

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 muutmine

Vastu võetud 22.07.2011 nr 39

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 105 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” (RT I, 25.01.2011, 11) § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ameti- või abiteenistuskoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

 

 

 

 

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja vangistuse alal

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja halduse alal

Vangla peainspektor

    1

 

 

 

 

    3

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  26

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  12

 

 

 

 

  22

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    6

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  29

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  25

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  12

 

 

 

 

  22

Kuues üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    3

 

Valvur

II klassi valvur

  34

 

 

 

 

  39

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    7

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    6

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  10

 

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

  27

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

    4

 

 

 

 

  64

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    9

 

 

 

 

  12

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    7

 

 

 

 

  10

Saatmisosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    4

 

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  19

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    7

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  23,5

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    0,75

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  14

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  31

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Personali spetsialist

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-administraator

Vanemametnik

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    3

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  13

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    5

 

Spetsialist

Vanemametnik

    7

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – kaupluse juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kaubatundja

Vanemametnik

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Müüja-komplekteerija

Teenindustöötaja

    1

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    2

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    4

 

 

 

 

  40

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    7

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    7

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  50

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    5

 

Koristaja

Lihttööline

    2,3

 

 

 

 

  72,3

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

450,8

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

 

 

272

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

    5

 

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

    4

 

Kingsepp

Lihttööline

    1

 

Abitööline

Lihttööline

  70

 

 

 

 

  80

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

530,8”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler