Teksti suurus:

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Tartu Vangla teenistujate koosseis - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 19

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 26.05.2008 nr 25
RTL 2008, 44, 607
jõustumine 01.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2008RTL 2008, 53, 73401.07.2008
02.10.2008RTL 2008, 83, 113210.10.2008
28.01.2009RTL 2009, 14, 14708.02.2009
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009, osaliselt 01.09.2009
30.12.2009RTL 2010, 2, 1916.01.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 23926.03.2010, rakendatakse alates 01.03.2010
16.03.2010RTL 2010, 13, 24001.04.2010
11.10.2010RT I 2010, 76, 58618.10.2010
14.01.2011RT I, 25.01.2011, 501.02.2011, osaliselt 15.07.2011
22.07.2011RT I, 26.07.2011, 1829.07.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 ja «Kriminaalhooldusseaduse» § 371 alusel.

§ 1.  Tartu Vangla teenistujate koosseis

Ameti- või abiteenistuskoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

 

 

 

 

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja vangistuse alal

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja halduse alal

Vangla peainspektor

    1

 

 

 

 

    3

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  26

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  12

 

 

 

 

  22

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    6

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  29

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  25

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

  12

 

 

 

 

  22

Kuues üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    3

 

Valvur

II klassi valvur

  34

 

 

 

 

  39

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    7

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    6

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  10

 

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

  27

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

    4

 

 

 

 

  64

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    9

 

 

 

 

  12

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    7

 

 

 

 

  10

Saatmisosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    4

 

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  19

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    7

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  23,5

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    0,75

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  14

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  31

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Personali spetsialist

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-administraator

Vanemametnik

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    3

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  13

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    5

 

Spetsialist

Vanemametnik

    7

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – kaupluse juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kaubatundja

Vanemametnik

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Müüja-komplekteerija

Teenindustöötaja

    1

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    2

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    4

 

 

 

 

  40

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    7

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    7

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  50

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    5

 

Koristaja

Lihttööline

    2,3

 

 

 

 

  72,3

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

450,8

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

 

 

272

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

    5

 

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

    4

 

Kingsepp

Lihttööline

    1

 

Abitööline

Lihttööline

  70

 

 

 

 

  80

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

530,8.

[RT I, 26.07.2011, 18 - jõust. 29.07.2011]

§ 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.