Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2018, 2

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 24.07.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse number „122” numbriga „137”;

2) paragrahvi 2 lõikes 11 asendatakse number „957” numbriga „1066”;

3) paragrahvi 2 lõikes 12 asendatakse sõnad „raske või sügava” tekstiosaga „raske, sügava, muu täpsustatud või täpsustamata” ja number „45” numbriga „50”;

4) paragrahvi 2 lõikes 13 asendatakse number „35” numbriga „39”;

5) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse number „101” numbriga „115”;

6) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse number „189” numbriga „208”;

7) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse number „369” numbriga „415”;

8) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse number „482” numbriga „538” ja number „529” numbriga „595”;

9) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 2 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 795 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 859 eurot kalendrikuus.”;

10) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 3 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 805 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 892 eurot kalendrikuus.”;

11) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse number „1118” numbriga „1209”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. augustil 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Rait Kuuse
Sotsiaalala asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json