Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2018, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.07.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) valimiste infosüsteemide arendamine ja haldamine;”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) küberturvalisuse tagamise ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine;”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 104 järgmises sõnastuses:

„104) võib korraldada valimiste infosüsteemide arendamist ja haldamist;”;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) küberturvalisuse tagamise ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine ning üldise küberteadlikkuse tõstmine küberintsidentide ärahoidmiseks ja küberintsidentidele reageerimiseks;”;

5) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) riigi infosüsteemi haldussüsteemi, infosüsteemide andmevahetuskihi, asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi, Eesti teabevärava eesti.ee ning valimiste infosüsteemide arendamise ja haldamise korraldamine;”.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Viljar Lubi
Majandusarengu asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json