Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.09.2014, 5

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.09.2014 nr 81

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 4 lõike 3, § 6 lõike 4, § 10 lõike 5, § 19 lõike 3, § 37 lõike 7, § 40 lõike 2, § 41 lõike 8, § 411 lõike 6 ja § 442 lõike 6 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 132 „Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 3.  Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervise nõuded” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 4.  Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 118 „Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 5.  Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 6.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 7.  Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määruse nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 8.  Põllumajandusministri 19. detsembri 2013. a määruse nr 75 „Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2014. aastal” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 9.  Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määruse nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31)” tekstiosaga „, 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71)”.

§ 10.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json