Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” ja 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.10.2012, 2

Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” ja 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.10.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruse nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” §-st 5 jäetakse enne sõnu „järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja” välja sõnad „spetsialist referent”.

§ 2.  Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Vanglate osakonna asukoht on Jõhvi, Ida-Virumaa.”;

2) paragrahvist 5 jäetakse välja sõna „peaspetsialist”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 2 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json