Teksti suurus:

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2013, 1

Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 20.11.2013 nr 39

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” lisad 1–5 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 2 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 3 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 4 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm

Lisa 5 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm

/otsingu_soovitused.json