Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 5 „Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2013, 5

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 5 „Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord” muutmine

Vastu võetud 21.11.2013 nr 164

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 13 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 5 „Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord” § 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse üleeelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus koefitsiendiga, mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi kahe järgneva aasta prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json