Teksti suurus:

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2013, 6

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Vastu võetud 08.12.2011 nr 53
RT I, 09.12.2011, 8
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2012RT I, 04.01.2013, 207.01.2013
20.11.2013RT I, 26.11.2013, 101.01.2014

Määrus kehtestatakse „Raamatupidamise seaduse” § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.   Raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

  Kehtestada järgmised majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatud raamatupidamise aastaaruande vormid (juurde lisatud):
  1) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 1);
  2) kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 2);
  3) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 3);
  4) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm (lisa 4);
  5) kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm (lisa 5).

§ 2.   Rakendamine

  (1) 2009. aastal alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse paragrahvis 3 nimetatud määruse enne 2010. aasta 31. detsembrit kehtinud redaktsiooni.

  (2) 2010. aastal alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse paragrahvis 3 nimetatud määruse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud redaktsiooni.

  (3) 2011. aastal alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva määruse 2012. aasta 20. detsembril kehtinud redaktsiooni.
[RT I, 04.01.2013, 2 - jõust. 07.01.2013]

  (4) Käesolevat määrust kohaldatakse 2012. aastal ja sellele järgnevatel aastatel alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele.
[RT I, 04.01.2013, 2 - jõust. 07.01.2013]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm
[RT I, 26.11.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 2 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm
[RT I, 26.11.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 3 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande vorm
[RT I, 26.11.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 4 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm
[RT I, 26.11.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 5 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm
[RT I, 26.11.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json