Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 2. aprilli 2020. a määruse nr 8 „Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2020, 16

Majandus- ja taristuministri 2. aprilli 2020. a määruse nr 8 „Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras” muutmine

Vastu võetud 24.11.2020 nr 76

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja § 16 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 2. aprilli 2020. a määruses nr 8 „Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja § 16 lõike 4 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega nähakse ette nõuded hoolekandeasutuse hoone ja mitteelamu, mille sisekliima ja ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks kasutatakse energiat, (edaspidi hoone) ventileerimisele ja tuulutamisele.”;

4) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ventilatsioonisüsteem peab hoone või selle eraldi kasutatava osa kasutamise ajal ning vähemalt kaks tundi enne ja pärast hoone kasutamist töötama maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.

(2) Hoones, kus puudub soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, tuleb ruume intensiivselt tuulutada.”;

5) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Nõuded tagastusõhuga ventilatsioonisüsteemile”;

6) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ruumitemperatuuri tagamiseks ei ole ventilatsiooniagregaadi täielikult välisõhule ümberlülitamine võimalik, siis suurendatakse välisõhu osakaalu vähemalt 50 protsendini sissepuhkeõhust ja parandatakse väljatõmbeõhu filtreerimist samale tasemele välisõhu filtreerimisega.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json