Teksti suurus:

Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruse nr 14 „2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2021, 7

Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruse nr 14 „2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 24.11.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 73 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruses nr 14 „2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 lõike 2 punkt 21 muudetakse järgmiselt:

„21) 47.–51. nädal – 34 reservväelast.”;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 22 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvis 2 asendatakse number „400” numbriga „450”.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json