Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruse nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2021, 10

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruse nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” muutmine

Vastu võetud 22.11.2021 nr 68

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 20 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruses nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse lisades 1–18 sätestatakse tehnilised nõuded raadioseadmetele lähtuvalt raadiosideteenistusest.”;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(ELT L 153, 22.05.2014, lk 62–106)” tekstiosaga „, muudetud Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1139, (ELT L 212, 22.08.2018, lk 1–122)”;

3) määruse lisad 1–19 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Liikuv maaside

Lisa 2 Raadio-meteoroloogia

Lisa 3 Satelliitside

Lisa 4 Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

Lisa 5 Jälgimise, jälitamise ja andmekogumise süsteemid

Lisa 6 Lairiba andmeedastussüsteemid

Lisa 7 Raudteesidesüsteemid

Lisa 8 Transpordi ja liikluse telemaatikasüsteemid

Lisa 9 Raadiotajurid

Lisa 10 Häireseadmed

Lisa 11 Mudelite juhtimisseadmed

Lisa 12 Induktiivseadmed

Lisa 13 Raadiomikrofonid

Lisa 14 Kuulmise abivahendid (ALD)

Lisa 15 Raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed

Lisa 16 Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed

Lisa 17 Juhtmeta audioseadmed

Lisa 18 Mereside

Lisa 19 Määruse tähiste ja lühendite selgitused ning nende ingliskeelsed vasted

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json