Teksti suurus:

Eesti küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute koordineerimisüksuse määramine ja ülesannete täitmise kord

Eesti küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute koordineerimisüksuse määramine ja ülesannete täitmise kord - sisukord
Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2022, 5

Eesti küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute koordineerimisüksuse määramine ja ülesannete täitmise kord

Vastu võetud 24.11.2022 nr 94

Määrus kehtestatakse küberturvalisuse seaduse § 51 lõike 3 alusel.

§ 1.  Eesti küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute koordineerimisüksus

  Eesti küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute koordineerimisüksus on Riigi Infosüsteemi Amet.

§ 2.  Ülesannete täitmise kord

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/887, millega luuakse küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute Euroopa pädevuskeskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (ELT L 202, 08.06.2021, lk 1–31) artiklis 7 nimetatud ülesannete täitmisel järgib koordineerimisüksus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esitatud suuniseid.

  (2) Koordineerimisüksus kooskõlastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/887 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute Euroopa pädevuskeskusele esitatava teabe mõistliku aja jooksul enne selle esitamist;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/887 artikli 7 lõike 1 punkti f alusel taotletava toetuse kasutamise tegevusplaani mõistliku aja jooksul enne taotluse esitamist;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/887 artikli 7 lõike 3 alusel taotletava toetuse kasutamise tegevusplaani mõistliku aja jooksul enne taotluse esitamist.

Kristjan Järvan
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json