Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2015, 2

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.01.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „haridus- ja teadusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes, välja arvatud § 46 lõike 1 punktis 3;

2) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 78 ja 79 järgmises sõnastuses:

„78) vajaduspõhise õppetoetuse menetlemise ja otsuse andmed;
79) vajaduspõhise eritoetuse määramise algus- ja lõpukuupäev.”;

3) paragrahvi 29 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 46–52 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 51, 53–75 ja 79 nimetatud andmed kantakse registrisse ainult kõrgharidust omandavate üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 74 nimetatud andmetest kannab õppeasutus registrisse erialastipendiumi, tulemusstipendiumi ja doktorandistipendiumi määramise algus- ja lõpukuupäeva. Muude riiklike stipendiumite määramise andmed kannab registrisse vastutav töötleja. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 71, 76 ja 77 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 78 nimetatud andmed kannab registrisse vastutav töötleja.”;

4) paragrahvi 30 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed nende muutumise päeval. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 74 nimetatud andmetest esitab õppeasutus andmed erialastipendiumi ja tulemusstipendiumi määramise kohta iga semestri lõpus ning doktorandistipendiumi määramise kohta iga õppeaasta lõpus. Muude riiklike stipendiumite kohta esitab andmeid registrisse vastutav töötleja iga õppeaasta lõpus. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 75 nimetatud andmed esitab õppeasutus iga õppeaasta lõpus.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json