Teksti suurus:

Orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu allikad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2015, 10

Orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu allikad

Vastu võetud 23.01.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse autoriõiguse seaduse § 273 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab teose või fonogrammi orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu tegemiseks kohased allikad, millest peavad juhinduma kõik autoriõiguse seaduse § 272 lõikes 1 nimetatud asutused.

  (2) Lisaks määruse §-des 2–5 loetletud kohastele allikatele võib hoolikat otsingut teostav asutus kasutada ka teisi käesolevas määruses nimetamata allikaid, millest saadavat informatsiooni on võimalik kasutada teost või fonogrammi orbteoseks tunnistava otsuse tegemisel.

§ 2.  Kohased allikad avaldatud raamatute puhul

  Avaldatud raamatute orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu tegemiseks tuleb muu hulgas kasutada alljärgnevatest allikatest saadud informatsiooni:
  1) Eesti Vabariigis tegutsevad kirjastajate ja autorite ühendused, muu hulgas Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjastuste Liit;
  2) Eesti Vabariigis tegutsevad asjaomased kollektiivse esindamise organisatsioonid ning SA Autorihüvitusfond;
  3) Eesti rahvusbibliograafia andmebaas (ERB), raamatukogude kataloogid ning raamatukogude ja muude asutuste peetavad normandmestikud, muu hulgas Eesti raamatukogude ühiskataloog (ESTER), WATCH (ingl Writers, Artists and their Copyright Holders);
  4) Eesti Kirjandusmuuseum;
  5) asjaomased rahvusvahelised registrid ja andmebaasid, muu hulgas VIAF (ingl Virtual International Authority File), ARROW (ingl Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works Towards Europeana);
  6) pärimisregister;
  7) Eesti rahvastikuregister.

§ 3.  Kohased allikad avaldatud ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodikaväljaannete puhul

  Avaldatud ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodikaväljaannete orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu tegemiseks tuleb muu hulgas kasutada alljärgnevatest allikatest saadud informatsiooni:
  1) Eesti Vabariigis tegutsevad kirjastajate, autorite ja ajakirjanike ühendused, muu hulgas Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Ajakirjanike Liit, Eesti Ajalehtede Liit ning SA Autorihüvitusfond;
  2) ERB, raamatukogude kataloogid ning raamatukogude ja muude asutuste peetavad normandmestikud, muu hulgas ESTER;
  3) Eesti Kirjandusmuuseum;
  4) asjaomased rahvusvahelised registrid ja andmebaasid, muu hulgas VIAF, ARROW;
  5) pärimisregister;
  6) Eesti rahvastikuregister.

§ 4.  Kohased allikad visuaalteoste puhul

  Visuaalteoste, sealhulgas kujutava kunsti, fotograafia, illustreerimise, disaini ja arhitektuuri valdkonda kuuluvate teoste, selliste teoste visandite ning muude raamatutes, ajakirjades ja ajalehtedes või muudes teostes sisalduvate teoste orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu tegemiseks tuleb muu hulgas kasutada alljärgnevatest allikatest saadud informatsiooni:
  1) määruse §-des 2 ja 3 nimetatud allikad;
  2) Eesti Vabariigis tegutsevad asjaomased kollektiivse esindamise organisatsioonid, muu hulgas Eesti Autorite Ühing ning õiguste omajate ühendused, muu hulgas Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kunstnike Liit;
  3) fotoagentuure ning fotograafe esindavad ühendused, muu hulgas Eesti Fotograafide Liit ja teised fotopärandi säilitamisega tegelevad asutused, muu hulgas Eesti Rahvusringhääling, Rahvusarhiiv, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kirjandusmuuseum;
  4) muuseumide infosüsteem (MuIS);
  5) asjaomased rahvusvahelised registrid ja andmebaasid.

§ 5.  Kohased allikad audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide puhul

  Audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu tegemiseks tuleb muu hulgas kasutada alljärgnevatest allikatest saadud informatsiooni:
  1) Eesti Vabariigis tegutsevad asjaomased kollektiivse esindamise organisatsioonid, muu hulgas Eesti Autorite Ühing, Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit, MTÜ Agicoa Eesti;
  2) Eesti Vabariigis tegutsevad autoreid, esitajaid, fonogrammitootjaid ning audiovisuaalse teose produtsente esindavad ühendused, muu hulgas Eesti Kinoliit, Eesti Filmitootjate Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Teatriliit, Eesti Etendusasutuste Liit, Eesti Interpreetide Liit ning filmi- või audiopärandi säilitamisega tegelevad asutused, muu hulgas Eesti Rahvusringhääling, Rahvusarhiiv, Eesti Filmi Instituut;
  3) ERB ning asjaomaste asutuste andmebaasid, muu hulgas MTÜ Eesti Filmi Andmebaas, ESTER, samuti audiovisuaalse teose rahvusvaheline standardnumber (ISAN), muusikateoste rahvusvaheline standardnumber (ISWC) ja fonogrammide rahvusvaheline standardnumber (ISRC);
  4) andmed õiguste omajate kohta ning muu audiovisuaalse teose või fonogrammi pakendil olev teave;
  5) asjaomased rahvusvahelised registrid ja andmebaasid;
  6) pärimisregister;
  7) Eesti rahvastikuregister.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json