Teksti suurus:

Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2017, 4

Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus“ muutmine

  Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus“ § 7 punkt 8, § 9 lõike 1 punkt 4 ja § 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2017. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Ebe Sarapuu
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json