Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 "Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2021, 2

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 "Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine" muutmine

Vastu võetud 22.01.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine“ lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu“ kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.

Martin Helme
Rahandusminister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu“

/otsingu_soovitused.json