Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 28.04.2020. a määruse nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas“ muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2021, 8

Haridus- ja teadusministri 28.04.2020. a määruse nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas“ muutmine

Vastu võetud 25.01.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruses nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Taotlejad, kes taotlevad perioodi 18. jaanuar 2021 kuni 31. jaanuar 2021. aasta eest tööjõukulude katmiseks toetust Töötukassast, ei ole õigust saada täiendavalt toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt.“;

2) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva määruse § 52 lõigetes 61 ja 71 nimetatud taotlejad esitavad taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel avalikustatud toetuse taotlemise vormi kaudu hiljemalt 19. veebruariks 2021. aastal.“;

3) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotlejale, kes on registreeritud Harjumaale või Ida-Virumaale, eraldatakse ühekordselt toetust summas 20 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta lähtudes Eesti hariduse infosüsteemi andmetest 10. novembri 2020. a seisuga perioodi 18. jaanuar 2021. a kuni 31. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.“;

4) paragrahvi 52 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „punktis 2“ tekstiosaga „punktis 3“;

5) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktis 3 nimetatud taotlejale, kes on registreeritud Harjumaale või Ida-Virumaale, eraldatakse ühekordselt toetust maksimaalselt summas kuni 20 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta perioodi 18. jaanuar 2021. a kuni 31. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.“.

Jaak Aab
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json