Teksti suurus:

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli vahelise halduslepingu nr 1.1-6.2/19/153 muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2021, 10

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli vahelise halduslepingu nr 1.1-6.2/19/153 muutmine

Vastu võetud 25.01.2021

Lisa nr 10
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli vahel
27. veebruaril 2019. a sõlmitud halduslepingu nr 1.1-6.2/19/153 juurde

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium), keda esindab seaduse alusel minister Jaak Aab, ja

Tartu Ülikool (edaspidi ülikool), keda esindab seaduse ja põhikirja alusel rektor Toomas Asser,

koos pooled ja eraldi pool,

lepivad kokku järgmistes 27. veebruaril 2019. a sõlmitud halduslepingu nr 1.1-6.2/19/153 muudatustes:

1) Halduslepingu 3. punkti alapunkti 3.2.5. esimest lauset muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„3.2.5. võib viia läbi ainult osakoormusega õpet juhtimis- ja digikommunikatsiooni, strateegilise juhtimise ning infotehnoloogia mitteinformaatikutele magistriõppekavadel.“

 

Ministeerium                                                               Ülikool

/allkirjastatud digitaalselt/                                    /allkirjastatud digitaalselt/

/otsingu_soovitused.json