Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2018, 3

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Lahkmejoonte muudatused

(1) Harju maakonna Harku valla Ilmandu, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooni muudetakse uue asustusüksuse Meriküla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

(2) Saare maakonna Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Taritu küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.”;

2) määruse senine lisa „Asustusüksuste nimistu” loetakse lisaks 1 ja sellesse lisatakse Harju maakonna Harku valla külade loetelu lahtrisse sõna „Liikva” järele sõna „Meriküla”;

3) määrust täiendatakse lisadega 2 „Harku valla Ilmandu, Meriküla, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooned” ja 3 „Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooned” (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 2 Harku valla Ilmandu, Meriküla, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooned

Lisa 3 Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooned

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json