Teksti suurus:

Siseministri 29. oktoobri 2014. a määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2019, 8

Siseministri 29. oktoobri 2014. a määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 29. oktoobri 2014. a määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 12 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti struktuuri kuuluvad Lõuna, Lääne ja Virumaa osakond.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. mail 2019. aastal.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json