Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2019, 11

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.02.2019 otsus nr 399

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.02.2019

§ 1.  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Puudega lapse toetust makstakse järgmistes suurustes:
1) keskmise puudega lapsele – 540 protsenti sotsiaaltoetuste määrast;
2) raske puudega lapsele – 630 protsenti sotsiaaltoetuste määrast;
3) sügava puudega lapsele – 945 protsenti sotsiaaltoetuste määrast.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json