Teksti suurus:

Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2025
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2020, 6

Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid

Vastu võetud 18.12.2009 nr 83
RTL 2009, 97, 1441
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.07.2010RT I 2010, 50, 30828.07.2010
02.05.2011RT I, 06.05.2011, 209.05.2011
20.03.2015RT I, 27.03.2015, 701.04.2015
17.02.2020RT I, 27.02.2020, 101.03.2020, osaliselt 01.01.2022

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 52 lõike 7 ja § 82 lõike 2 alusel.
[RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse järgmised relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid:
  1) juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamatu vorm (lisa 1);
  2) [kehtetu - RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]
  3) parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu vorm (lisa 3).
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]
  4) [kehtetu - RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 2.   Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamat

  Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamat on A4 formaadis köidetud sajaleheline raamat.

§ 3.   Relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamat
[Kehtetu - RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 4.   Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamat
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

  Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva osade arvestuse raamat on A4-formaadis sajaleheküljeline raamat.
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

§ 5.   Laskemoona müügiraamat
[Kehtetu - RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

§ 8.   Üleminekusäte

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamatu ning parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu lahtrisse «Liik, mark, kaliiber, number» kantakse alates käesoleva määruse jõustumisest lisaks relva liigile, margile, kaliibrile ja numbrile andmed vastavalt müüki võetud relva või sisse tulnud relva mudeli kohta.

  (2) Enne 1. märtsi 2020. aastal trükitud käesoleva määruse lisade 1–4 kohaseid raamatu vorme võib kasutada 2021. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

Lisa 1 Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamatu vorm
[RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

Lisa 2 Relvade, tulirelva oluliste osade, piiratud käibega padrunisalvede, helisummutite ja lasersihikute müügiraamatu vorm
[Kehtetu - RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]

Lisa 3 Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu vorm
[RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

Lisa 4 Laskemoona müügiraamatu vorm
[Kehtetu - RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json