Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 70 „Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2020, 8

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 70 „Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 21.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruses nr 70 „Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 4 ja lõike 5 punktis 4 asendatakse tekstiosa „punktis 17” tekstiosaga „punktis 16”;

2) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) baasasutuste loetelu muutmine käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktides 2 ja 4 ning lõike 3 punktis 16 nimetatud eriala programmis ning teiste erialade programmides, kui muutmise vajadus tuleneb käesoleva lõike punktides 2 ja 3 nimetatud põhjustest.”.

§ 2.  Määruse § 1 punkti 1 rakendatakse 1. jaanuarist 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json