Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 63 „Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2012, 2

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 63 „Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu” muutmine

Vastu võetud 20.03.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 455 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 63 „Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu” (RT I, 10.11.2010, 24) pealkirjas, läbivalt § 1 lõike 2 punktis 9 ja määruse lisa pealdises asendatakse vastavas käändes sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes.

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2012. aasta 1. aprillil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json