Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 „Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2013, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 „Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid” muutmine

Vastu võetud 22.03.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse teeseaduse § 5 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 „Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json