Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 13

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus” muutmine

Vastu võetud 23.03.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 265 lõigete 10 ja 11 alusel.

Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruses nr 49 „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 tabelis rida

5
Fluoriidid4
 
1,5
1,5

asendatakse reaga

5
Fluoriidid4
 
15005
15005

ja rida

11
Tolueen
108-88-3
0,05
0,04

asendatakse reaga

11
Tolueen
108-88-3
505
405

2) paragrahvi 11 tabeli märkusi täiendatakse järgmiselt:

5 Fluoriidide ja tolueeni piirväärtusi rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2013. aasta 1. jaanuarist.”.

3) määrust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses:

§ 5. Määruse rakendamine

Keskkonnaload, mis on välja antud pärast 1. jaanuari 2013 ja milles on kohaldatud fluoriidide ja tolueeni piirväärtusi, viiakse käesoleva määrusega kooskõlla hiljemalt 30. aprilliks 2015.”

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json